☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Bezpečně po síti

Projektový den, věnovaný bezpečnému chování na sociálních sítích, zabezpečení svých profilů a především seznámení se s nástrahami internetové komunikace, proběhl ve třídě 5.A v úterý 12. listopadu. Celý den, žáci získávali informace pomocí videí, pracovních listů, rozhovorů, vyhledávání na internetu a v brožuře "Jsem SAFE na netu", která byla inspirací k tomuto projektu. Ve skupinách tak zpracovávali jednotlivá témata, od vytvoření bezpečného hesla, přes desatero chování na internetu až po kyberšikanu či netolismus. Každá skupina své poznatky nakonec prezentovala před svými spolužáky a následně jsme toto poselství předali pomocí nástěnky u šaten i dalším žákům školy. 
Projektový den přinesl dětem mnoho nových poznatků, zjistili, jaká nebezpečí na ně mohou na sociálních sítích čekat a hlavně, jak se jim bránit nebo jak tyto situace řešit.

Všichni si zaslouží pochvalu za svou práci a věříme, že jim tento projekt pomohl a získané informace se jim budou v životě hodit.