Když příroda na podzim čaruje, dokáže vykouzlit spoustu nádherných barev, šťavnatých a sladkých plodů, parádní peřinu z listí i neproniknutelné mlhy.

V měsíci říjnu se k ní s dětmi školní družiny připojíme a vyrobíme krásné výrobky z darů, které nám podzimní příroda nabízí.

Všechny naše práce budou koncem měsíce října vystaveny ve venkovní učebně. Přijďte se na ně podívat.