V tomto školním roce Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ T.G. Masaryka podalo žádost
o finanční dotaci město Uherské Hradiště na školní projekt Bylinkový záhon. Z části finančních
prostředků byly zakoupeny semínka bylin. Cílem projektu bylo zapojit děti do pěstování bylin
a pozorování růstu bylinek. Vzhledem k částečné distanční a prezenční výuce se na vysetí semínek
bylin podíleli žáci 1. – 2.tříd. V pracovních činnostech semínka zaseli do výsevních misek se zahradním
substrátem a pozorovali vývoj jednotlivých rostlinek. Jednalo se většinou o byliny, které najdou své
místo v naší školní jídelně. A to byl také hlavní cíl naší myšlenky s vyvýšenými záhony. Velká radost
panovala i u nejstarších žáků. Společně s panem školníkem prokypřili půdu a sazeničky sázeli do
záhonů. V květnu bylo počasí chladné, ale rostliny dostaly důležité podmínky pro svůj život, tedy
světlo, vodu, živiny a hlavně teplo v podobě slunce. Učivo o rostlinách si žáci vyzkoušeli praktickou
formou a ujistili se, že na život rostlin se podílí mnoho faktorů. Na záhonech se dařilo majoránce,
bazalce, libečku, koriandru a petrželce, které zpestří naše obědy ve školní jídelně.