Vážení rodiče,
Vaše děti jsou převážnou část letošního školního roku vzdělávány distančně a termín
návratu k prezenční výuce je prozatím neznámý. Výuka tak probíhá především v online
prostředí, které se stalo trvalou součástí dětského života. Pohyb v internetovém světě však
může mít vedle pozitivních dopadů i ty negativní. Děti jsou ve zvýšené míře vystaveny online
rizikům a nástrahám, nejčastěji zraňujícím obsahům a nenávisti, kyberšikaně, problémům
s osobními daty či nadměrnému užívání technologií a vzniku online závislosti. Dochází zde
k závažným trestným činům jako je zneužívání dětí. Tato nebezpečí musíme mít všichni na
zřeteli. Je nutné děti před nimi chránit a vést je k bezpečnému chování v tomto prostředí.
Útočníky na druhé straně změnit ani dostihnout asi nedokážeme, ale pokud zvládneme dětem
vysvětlit a poučit je, s čím se mohou setkat a jaká obrovská rizika to může přinést, máme
částečně vyhráno.
I během distanční výuky proto probíhá prevence rizikového chování v online světě
tzv. kyberprevence. Ta je nezbytná i doma. Je třeba kontrolovat, kolik času tráví děti u svých
přístrojů, a hlavně co tam dělají! Všímejte si jejich chování. Zbystřete, pokud je vaše dítě
často smutné, schovává před vámi telefon, maže historii prohlížeče atd. Pokud zjistíte něco
špatného, situaci řešte ihned. Můžete kontaktovat naše školní poradenské pracoviště a
školního metodika prevence, pomůžeme Vám. Jako rodič máte právo podívat se do historie
prohlížeče nebo účtu sítě. Taky můžete sociální sítě vymazat, dát rodičovské heslo nebo
zámek, uložit telefon do jiné místnosti, na určitou dobu telefon zcela zakázat, omezit čas
trávený na elektronických „hračkách“ atd. Možností, jak zajistit bezpečnější pohyb na
internetu, máte hodně, i když se dětem zrovna moc nelíbí. Nedokáží totiž mnohdy dohlédnout
na rizika online prostoru, nerozlišují či balancují mezi skutečným a virtuálním světem.
Jedním z tipů, jak děti blíže seznámit s bezpečností internetu, je nová online
interaktivní vzdělávací hra Internet Highway (online bezpečnost pro kluky a holky). Je dílem
odborníků z týmu E -Bezpečí na Pedagogické fakultě Univezity Palackého v Olomouci.
Internetová adresa hry je https://www.internethighway.cz a funguje v běžných internetových
prohlížečích. V herním prostředí se děti seznamují prostřednictvím virtuálních průvodců
s klíčovými tématy internetové bezpečnosti. Překonávají překážky, řeší hlavolamy a odhalují
skrytá tajemství. Hra jim přinese zábavu, ale především žádané poučení.

Zároveň Vás chci upozornit na český dokumentární film V síti, který uvede 10. března
2021 ve 20.10 hodin ČT1. Film otevírá téma zneužívání dětí na internetu a jen představa, co
může potkat malé dítě ve věku 11 – 13 let, je šokující. Film je určen pro diváky starší 15 let.
Existuje i zkrácená verze filmu V síti: Za školou, jež je vhodná i pro děti od 12 let.