Víte, kde v Mařaticích stála první škola? Kde byla cihelna nebo letiště? A kudy teče Mařatský potok? Na všechny tyto a další otázky jsme dostali odpovědi od p. knihovnice, která pro nás v místní knihovně připravila pěknou besedu. Vyprávění o historii Mařatic doplnila dobovými fotografiemi a vyprávěním. Při dalším setkání už vyrazíme „do terénu“ a budeme zkoumat naše Mařatice ještě podrobněji.