V minulém týdnu proběhl ve školní družině Atletický trojboj. Děti zápolily ve třech disciplínách – skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh. Všechny děti se snažily podat co nejlepší výkony a ti nejúspěšnější z nich byli odměněni medailí a diplomem. Všechny výsledky našich sportovců jsou zveřejněny na nástěnce v šatně.