Naše škola nabízí ve školním roce 2021/22 žákům 1. a 2. tříd novou volnočasovou aktivitu – výuku angličtiny metodou Helen Doron.

Výhody:
skupiny mají od 4 do 8 žáků, výuka trvá 45 minut jednou týdně a rodiče nemusí vozit děti do centra města.

 

 

Připravujeme pro Vás ukázkovou hodinu. Vše upřesníme dle zájmu ze strany rodičů a dětí.