Poslední zářijový týden se nesl ve znamení oceňování nejlepších hráčů celodružinového turnaje ve vybíjené a velkého superfinále. Sportovní zápolení jsme zdárně ukončili a už na nás čekala námořní bitva – samozřejmě ta na papíře, kterou všichni známe jako lodě. Děti si užily nejen skvělou „bitvu na moři“, ale zábavnou formou trénovaly i svůj mozek při logickém myšlení. Navštívit nás přišel i pan Schrott, který nás seznámil se základními prvky sebeobrany a některé chvaty jsme měli možnosti si i vyzkoušet. Jelikož nám počasí opět přálo, trávili jsme čas na školním hřišti při různých hrách, někteří protáhli svá těla na průlezkách, jiní se houpali či jen tak odpočívali. Také jsme se věnovali drobnému úklidu školní zahrady.

Měsíc září utekl jako voda a my už se těšíme na říjnové dobrodružství.