Žáci naší školy, konkrétně zpěváčci navštěvující folklorní kroužek Mařaťánek, zpestřili třetí adventní pondělí svým vystoupením na Masarykově náměstí. Děkujeme paní Hagenbruch, která s žáky nacvičila milé pěvecké i hudební představení. S tím také společně zavítají do Domova seniorů v Uherském Hradišti, aby potěšili tamní klienty.