☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

 Práce školního metodika prevence

 

 

Metodik prevence: Mgr. Magda Kaláčová

 

Kontakt:

 

Konzultační hodiny:

  • pondělí: 13.00 – 14.00
  • po domluvě dle individuální potřeby

 

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

Hlavní činnosti školního metodika prevence:

  • Tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy.
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci šikany, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování a dalšího rizikového chování u žáků.
  • Poskytování přímé pomoci žákům s rizikem či projevy rizikového chování, aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence.
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd, participace na sledování úrovně rizikových faktorů.
  • Koordinace aktivit zaměřených na prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování.
  • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.