☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

CENY OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PLATNÉ OD 1.9.2017

 

Plná cena oběda: suroviny 21,00 Kč - 32,00 Kč (možný příspěvek z FKSP) + mzdové a ostatní osobní náklady 22,00 Kč + režijní náklady 4,00 Kč + zisk 7,00 Kč = maximálně 65,00 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených skupin.

 

1) Stravování žáků:

a)     3 – 6 let,  cena obědu = cena surovin           21,00Kč               

b)    7 – 10 let,  cena obědu = cena surovin          27,00 Kč                              

c)  11 – 14 let,  cena obědu = cena surovin          29,00 Kč                              

d) 15 a více let, cena obědu = cena surovin         32,00 Kč                              

 

2) Zaměstnanci ZŠ T.G.Masaryka:

a) při přítomnosti na pracovišti 3,0 hodiny

cena obědu = cena surovin – příspěvek z FKSP 25,00 Kč

 

3) Zaměstnanci jiné školy

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů

+ cena režií + zisk                                                65,00Kč               

 

4) Cizí strávníci

cena obědu = cena surovin + cena mzdových a osobních nákladů

+ cena režií + zisk                                               65,00 Kč

 

5) Přesnídávky pro žáky ZŠ T.G.Masaryka:

Plná cena přesnídávky: suroviny  10,00 Kč +  mzdové a osobní náklady 6,00 Kč

+ režijní náklady 2,00 Kč + zisk 1,00 Kč            19,00 Kč