Stalo se velké neštěstí! Indiánskému kmeni Čikaraků se ztratil totem. Žáci 3.A a 3.B  se vydali společně s mladým bojovníkem na dobrodružnou cestu za totemem! Čekalo  na ně mnoho překážek. Museli splnit 4 zkoušky. V každé z nich objevili jednu část totemu. V první zkoušce museli prokázat svou sílu, mrštnost a obratnost.
Ve druhé prošli indiánskou cestou plnou záludných otázek. Hledali odpovědi na otázky, kdo je to náčelník, k čemu byl tomahawk, co symbolizovala indiánská čelenka a řadu dalších.  Ve třetí zkoušce si procvičili všímavost. Museli vystopovat zvíře, které ukrývalo další část totemu. Čtvrtá zkouška prověřila jejich prostorovou orientaci a poznávání barev. Měřili vzdálenosti a hledali různě barevné praporky. Po získání čtyř částí se všem skupinám podařilo ztracený totem objevit a navrátit kmeni Čikaraků.