Projektové vyučování mezi žáky 5.A a 1.B prověřilo nejen jejich čtení s porozuměním, ale také vzájemnou spolupráci mezi nejmladšími a nejstaršími žáky naší školy. Párové čtení o zvířátkách děti bavilo, plnily různé jazykové úkoly, luštily křížovku, hledaly přesmyčky a zkoumaly pravdivost textu. Společným učením tak žáci rozvíjeli své jazykové a sociální kompetence, vzájemnou komunikaci a kooperaci. Na závěr proběhlo společné hodnocení činností a sebehodnocení jednotlivých dvojic. Páťáci pochválili nejmladším žáčkům jejich čtenářské dovednosti a ti se mohou začít těšit na další dobrodružství češtiny do druhé třídy.