☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Upozornění pro rodiče

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – KONTROLUJTE ČINNOST SVÝCH DĚTÍ NA POČÍTAČI A MOBILNÍM TELEFONU!!!

            Rádi bychom vás upozornili na skutečnosti, které jsou v naší škole momentálně velmi aktuální.

V poslední době jsme ve škole řešili několik problémů mezi dětmi, které byly způsobeny sledováním a hraním nevhodných aktivit na počítači, útočnými komentáři k nahraným příspěvkům uveřejňovaných dětmi po síti nebo mobilními telefony, zřízením účtu na sociální síti druhé osobě atp. (Facebook, Youtube, Musica.ly, Whats App, Messenger, Viber atp.). Tato sledování a hraní (především hororových a krvavých videí, agresivních her), a také komentáře známých i neznámých osob, byly pro děti zraňující a ubližující. Svoje pocity popisovaly jako strach, smutek, vztek, zradu a osamělost. Objevily se i problémy s usínáním, s úzkostmi v neobvyklých situacích atp. Při rozhovoru s dětmi o tom, co obsahují uveřejňovaná videa a komentáře, jsme se bohužel setkali i s vulgaritami, s ponižováním, podceňováním a urážením.

Také jsme zjistili, že profil na Facebooku má založeno velké množství žáků, i když je jejich věk rozhodně nižší, než zákonem stanovený limit od 13 let! Jde tedy o protizákonné chování!

 Za velmi vhodné považujeme důraznou promluvu rodičů s dětmi o tomto problému.

 Dále doporučujeme zvážit:

-          jak dětem ztížit přístup k počítači i mobilu (např. zaheslování počítače, omezení či zrušení přístupu k internetu na mobilu)

-          jak omezit dobu trávenou na počítači a mobilu (pro děti v mladším školním věku je vhodné povolit maximálně 45 minut denně)

-          jak kontrolovat činnosti na počítači a mobilu (nechat děti na PC pracovat pouze v době, kdy jsme doma a můžeme kontrolu provést ihned, zaheslovat přístup k internetu, atp.)

Také doporučujeme rozhodnout se, zda některé aktivity a údaje úplně nevymazat, a snížit tak nebezpečí zneužití údajů vašich dětí.

Ve škole tuto problematiku aktivně řešíme programy primární prevence o kyberšikaně, průběžnými rozhovory s dětmi, skupinovou prací školní psycholožky s dětmi a dalšími aktivitami podporujícími zdravý životní styl a pozitivní sociální chování u dětí.

Nevhodné chování u PC však probíhá doma ve volném čase dětí. Ve škole mají děti zakázáno mobily používat a v hodinách informatiky je jejich činnost kontrolována přítomným pedagogem.

Proto považujeme za nutné požádat rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost kontrole obsahu činností dětí na počítači i na mobilním telefonu, mapování pohybu dětí na sociálních sítích a především obsahu těchto aktivit.