☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Sběr papíru

 

V měsíci říjnu již tradičně sbíráme starý papír a pomáháme tak naší přírodě. Víte, kolik je potřeba starého papíru na záchranu jednoho stromu? 50 kilogramů. Na nástěnce u šaten můžete sledovat, kolik stromů jednotlivé třídy zachránily a kolik je jich díky vám ušetřeno od kácení. Papír svažte do balíčků, zvažte je, odevzdejte do kontejneru, který je přistaven u venkovní učebny, přineste od rodičů lístek se zapsaným počtem kilogramů a odevzdejte jej paní učitelce. Za 50 kilogramů papíru přibude třídě na nástěnce 1 stromeček. Přejeme našim přátelům stromům, aby jich děti z naší školy zachránily co nejvíce. Starý papír, prosím, noste přímo do školy a ne do sběrných surovin.