☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Přehlídka dětských recitátorů

Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se v naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.  Před porotu se přišlo se svým vystoupením ukázat celkem 48 dětí. Soupeřily ve třech tradičních kategoriích. První třídy reprezentovalo 10 odvážných dětí, nejpočetnější zastoupení měla I. kategorie (2.-3. třída) a ve II. kategorii  (4. a 5. třída) kromě poezie zazněly i zajímavé ukázky z prózy. Všichni recitátoři byli za svou odvahu a výkon odměněni nejen velkým potleskem, ale také pěkným diplomem.

Porota měla náročný úkol vybrat z každé kategorie 2 postupující žáky.  Přednesy byly velmi vyrovnané, ale nakonec bylo rozhodnuto, že v okrskovém kole recitační soutěže budou naši školu reprezentovat tito žáci:

0.kategorie    Alena Štukavcová, 1.A

                        Nina Šťastná, 1.A

I.kategorie     Jakub Tománek, 2.A

                        Tereza Vaňková 3.A

II.kategorie    Barbora Filgasová 5.B

                        Johana Mračková 5.B

 

               


Fotogalerie