☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Pozvánka na Zápis do 1. třídy

                

                

               Rodiče přinesou průkaz totožnosti, rodný list dítětě  a vyplněný  

               dotazník, který bude zaslán poštou.

               Žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad  

               bude k dispozici u zápisu nebo je vyvěšena na webových stránkách školy.

                V tyto dny proběhne rovněž zápis do logopedické třídy.             

                Rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo do 1. třídy          

                na ZŠ T. G. Masaryka, a nepatří do jejího spádového obvodu, 

                mohou před zápisem kontaktovat vedení školy a domluvit se

                na podrobnostech zápisu. Své rozhodnutí oznámí spádové škole.

                Bližší informace na telefonním čísle 739 008 901.