☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Noc s Andersenem

„Žáci Michal Souček a Filip Fialka jsou kamarádi na život a na smrt. Mají dobré srdce, a tak když mají pocit, že někdo v jejich okolí potřebuje pomoc, vrhají se do toho po hlavě. Bohužel každá jejich snaha se vždycky nějak zvrtne, a proto místo pochval sbírají Michal s Fildou spíše černé puntíky.“

Toto je v krátkosti obsah knihy Puntíkáři od Miloše Kratochvíla, kterou naši žáci 3. a 4. ročníku přečetli, a tak se jim líbila, že na život a dílo autora této knihy zaměřily jejich paní učitelky pozornost.

Po vzoru Michala a Fildy sbírali čtvrťáci a třeťáci také puntíky. A byly za odměnu: za rozluštění tajného kódu, za informace o Miloši Kratochvílovi, za znalosti ve hře Riskuj, za stezku odvahy kolem hřbitova a jiné úkoly.

Ve škole spali ovšem i páťáci a 2.C.  K 70. výročí nakladatelství Albatros  si připomněli některé kmenové autory, např. Eduarda Petišku, Ester Starou, Františka Nepila, Ondřeje Sekoru, Petra Síse a Marku Míkovou. Děti vypracovaly o každém spisovateli projekt, ve kterém nás seznámily s jeho životopisem a dílem. Mnohé tak inspirovaly k četbě  nových a zajímavých knih. Poté si zahrály AZ kvíz a prošli odvážně stezku odvahy.                                                          

Na závěr večera si děti z V.B zvolily nejkrásnější pyžamo a děti z V.A sladce usínaly při filmu od R.Dahla – Čarodějnice.

Holky a kluci z 2.C prožili svou andersenovskou noc s Telátkem popletou, které je na tom podobně jako Michal a Filda. Myslí to dobře, ale vždycky to nějak poplete. Druháci se proto snažili nebýt popletové.

Nejprve si vyrobili knížku, do které nakreslili a napsali svoji vlastní pohádku. Před dalšími úkoly se posilnili vlastnoručně upečeným špekáčkem. V kvízu museli poznat postavy z příběhů, k získaným obrázkům správně přiřadit celá jména postav a za odměnu si zahráli živé pexeso. Také se vydali na půdu pro jablíčka. Na rozdíl od telátka rozpoznali pravá jablíčka, do který se s chutí zakousli, od těch umělých.

Nakonec hráli s telátkem na schovávanou. To se jim schovalo v lese v kupce sena. Najít ho, byla opravdová zkouška odvahy, protože venku už byla tma. Sádrová telátka si vybarvili a před spaním si poslechli telátkovy příběhy, jak je namluvili herci pro Český rozhlas. Při snídani si zase navzájem přečetli své vlastní pohádky.