☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Miluji jídlo, neplýtvám!

Naše škola se v letošním školním roce zapojí do projektu „Miluji jídlo, neplýtvám!“  Společnými aktivitami se budeme snažit snížit plýtvání jídlem ve škole a školní jídelně. Projekt funguje již několik let a úspěšně probíhá na školách po celé České republice. První fází je osvěta, která ve všech ročnících proběhla v pondělí 24. 9. 2018. Děti byly seznámeny s projektem, jeho hlavními myšlenkami, důvody a získaly spoustu zajímavých informací. V další fázi projektu proběhne audit stávajícího stavu plýtvání potravinami v naší školní jídelně. Děti budou sledovat množství a složení zbytků z oběda. Budou se svých spolužáků ptát na důvody nedojídání, také počítat, výsledky zpracovávat, kreslit atd. Následně vypracujeme akční plán snižování množství odpadu a po určité době budeme opět monitorovat a vyhodnocovat stav plýtvání potravinami ve školní jídelně. A na konci školního roku uvidíme, jak jsme byli úspěšní. To, že 1/3 všech potravin se vyhodí, je alarmující a chceme s tím společně něco udělat! Jdeme do toho!