☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Jak jsem přišel na svět?

V úterý 27. listopadu 2018 byl pro naše třeťáky připraven program primární prevence

„Jak jsem přišel na svět?“ Po roce do školy opět zavítala zkušená paní lektorka

z organizace Credo Prevence Zlín. Děti se zájmem naslouchaly jejímu povídání

a aktivně se zapojovaly do diskuze, aktivit a her. Děti se vhodnou a přiměřenou

formou seznámily s rozdíly mezi kluky a děvčaty, se vznikem nového života, s rolemi

otce a matky v rodině a péčí o malé miminko.