☰ Navigace

Vyhledávání

Kalendář

Kontakty


Ředitelka školy:

Mgr. Jana Uherková
Mobil: 739 008 901
E-mail: zsmaratice@zsmaratice.cz

Adresa datové schránky:
 2zmmte9  

Školní družina:
Mobil: 737 009 555

Školní jídelna:
Telefon: 576 514 064
E-mail: jidelna.maratice@centrum.cz

Kancelář školy: 
Telefon: 576 514 063

IČO : 70993343
IZO : 600124185

Partneři

 

Nabídka

Přihlášení

Bezpečné chování na internetu

1.11.2018 byl ve třídách 5. ročníku realizován program primární prevence rizikového chování, který se týkal nebezpečí v internetovém prostředí a kyberšikany. Děti se dozvěděly, co dělat a jak se chovat, aby se nestaly oběťmi protiprávního jednání v oblasti používání komunikačních prostředků. Nebezpečí internetu je pro dnešní děti stále větší a uvědomujeme si důležitost prevence pro jejich budoucnost. Obsahem přednášky preventistky Policie ČR byla témata související s trestní odpovědností, (NE)bezpečným internetem, nebezpečím spojeným s užíváním mobilního telefonu, seznámení s tísňovou linkou Policie ČR atd.